Arthur Dufoor is een ontluikend Brussels talent. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, ontbreekt het zijn werk niet aan dramatiek en vormbeheersing. Dufoor laat zich inspireren door zijn persoonlijke leefwereld en de grootmeesters van weleer. Als men voor een werk van Dufoor staat, waant men zich op een psychedelische reis doorheen de kunstgeschiedenis. De schilder deinst niet terug om de toeschouwer bij de keel te grijpen en weet zijn passie voor de stiel op onbescheiden wijze in een beeld te vatten. De organisch gegroeide canvassen zijn als bombastische explosies van emotie. Het is dan ook geen wonder dat Dufoor en Brel hun geboortestad delen…

Student

Schilderkunst

Sint-Lucas Gent

Je kan mij vinden op:

Tumblr: Arthur Dufoor

Mijn werken: